Verhoging mobiliteitsbonusAan de wet Banenafspraak, die de instrumenten moet harmoniseren voor Wajongers en voor mensen die onder de Participatiewet vallen, wordt in Den Haag druk gewerkt. Onlangs was er een tweede zogeheten Nota van Wijzigingen. Meest in het oog springend onderdeel: de mobiliteitsbonus zou in 2016 € 1.800 bedragen, maar dit wordt € 2.000.

Lees hier de volledige nota van wijzigingen

Bron: werkgeversgaaninclusief.nl

Terug