Werkgeversservicepunt NHN en werkgevers in gesprek over de BanenafspraakDonderdag 26 november 2015 is een interessante en boeiende avond georganiseerd door de Ondernemersfederatie Schagen (OFS). Twee onderwerpen waar de meeste ondernemers uit onze gemeente de komende jaren mee te maken zullen krijgen zijn uitvoerig belicht.

Ten eerste hebben deskundigen van het Werkgevers Servicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN) - hét samenwerkingsverband tussen UWV en gemeenten waarin ook de gemeenten van De Kop van Noord-Holland in vertegenwoordigd zijn - een uitgebreide toelichting gegeven op de gevolgen van de Participatiewet. Deze wetgeving is dit jaar ingevoerd en beoogt het aantal medewerkers met een arbeidsbeperking bij bedrijven drastisch te verhogen. De sociale partners (overheid, werkgevers en vakbonden) zetten hierbij in op een instroom van 100.000 nieuwe medewerkers uit deze categorie in de komende 8 jaar. Vooral bedrijven die 25 of meer medewerkers in dienst hebben, krijgen met deze wetgeving te maken.

Een open houding tegenover mensen met een (geestelijke) beperking vanuit het bedrijfsleven is van belang. Door het werk iets anders in te richten biedt deze wetgeving ook kansen om gemotiveerd personeel op de wat meer eenvoudige werkzaamheden in te zetten. Het WSP-NHN biedt ondersteuning aan werkgevers op dit gebied en rondom zaken als werving en selectie. Daarnaast verstrekken zij o.a. informatie over HR en over interessante subsidies en regelingen. De presentatie van het WSP-NHN is te vinden via www.ondernemendschagen.nl/presentatie_WSP-NHN.

Het tweede onderwerp betreft de duurzame inzetbaarheid van het ouder wordende personeel. Door de heer Wim Oolbekkink, deskundige op dit gebied en ook verbonden aan het adviesbureau SBI Formaat en MKB Nederland, is over dit thema een inspirerende presentatie gehouden. Steeds meer bedrijven zullen met dit onderwerp te maken krijgen en het is dus van belang om hier tijdig op in te spelen.

OFS Stimuleringsfonds duurzame inzetbaarheid personeel

Door de OFS is een bedrag van 5 x € 1.000,- beschikbaar gesteld voor projecten, plannen of een pilot in samenwerking met het adviesbureau SBI Formaat, die tot doel hebben de duurzame inzetbaarheid van personeel te vergroten. Een aanvraag voor deze bijdrage kan tot 1 februari 2016 worden ingediend bij de OFS via: info@ondernemendschagen.nl. De aanvragen zullen door het bestuur van de OFS op originaliteit en toepasbaarheid beoordeeld worden. Ook de eigen financiële inzet voor het project/plan/pilot wordt bij de beoordeling meegewogen.